Dimona-aangifte

Als werkgever bent u vertrouwd met de dimona-aangifte. Telkens een werknemer in dienst komt of de onderneming verlaat, moet dit onmiddellijk en elektronisch gemeld worden via de ‘dimona-aangifte’ aan de RSZ. Wij vestigen nog even uw aandacht hierop aangezien de RSZ u kan beboeten bij een laattijdige Dimona-aangifte.

Bij een indiensttreding dient u dit te melden vooraleer de werknemer aan de slag gaat.

Een uitdiensttreding dient gemeld te worden uiterlijk de dag na uitdiensttreding.

Sodibe brengt de dimona-aangifte voor u in orde.

Indien u een dimona-aangifte wenst uit te voeren, buiten de kantooruren, dan kan u dat zelf doen via de  website van de RSZ. Daarna bezorgt u ons alle gegevens van de betrokken werknemer via het voorziene modelformulier.