Een erkend sociaal secretariaat en uw onmisbare partner voor een complete loonadministratie.

  • Flexibel volgens uw noden
  • Persoonlijke aanpak door uw eigen dossierbeheerder
  • Professionele juridische ondersteuning
  • Eenvoudig en helder prijsbeleid
Sluit u nu aan bij Sodibe

Met meer dan 65 jaar ervaring is Sodibe een betrouwbare dienstverlener.


Als erkend sociaal secretariaat staat Sodibe garant voor een volledige, correcte en snelle loonsverwerking. Wij ondersteunen de werkgevers bij hun sociale en fiscale verplichtingen in elke fase van de arbeidsrelatie. Dit houdt in dat wij niet enkel de maandelijkse loonverwerking professioneel verwerken, maar ook zorgen voor loonsimulaties, alle loonadministratieve documenten, en alle aangiftes naar de verschillende overheidsinstanties toe. Ook voor juridisch advies omtrent uw personeel, kan u steeds bij ons terecht.

Wat Sodibe voor u kan doen

Tot 120 bijkomende netto-overuren in cruciale sectoren

De regering heeft enkele bijkomende maatregelen goedgekeurd om een vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, voor de ondernemingen in de kritieke sectoren. Er mogen hierbij 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd, die netto uitbetaald mogen worden. Werkgevers in kritieke sectoren Onder kritieke...

Verder lezen

Feestdag en ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid

Door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, is de arbeidsovereenkomst van vele werknemers tijdelijk geschorst wegens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Hierbij wordt bekeken of de werkgever dan nog een feestdag moet doorbetalen. En wat met ziekte tijdens deze periode? Loon...

Verder lezen

Pc 124: Uitstel van verschuldigde betalingen aan de PDOK

In aansluiting op de maatregelen die de regering heeft genomen omwille van de corona-epidemie, onder meer inzake het uitstel van de betaling van de sociale-bijdragen, zal PDOK de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van...

Verder lezen