Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Aanpassing opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018

Zoals reeds aangekondigd in ons nieuwsbericht van 9 augustus 2017, betreffende het zomerakkoord, was de overheid van plan om de opzeggingstermijnen te wijzigen. Met de publicatie van de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, is deze...

Verder lezen

GDPR-wetgeving

De General Data Protection Regulation (hierna GDPR), of Privacywetgeving op Europees niveau, zal vanaf 25 mei 2018 uitwerking krijgen. Hoewel er veel om te doen is, is deze reglementering niet volledig nieuw. Zo reguleert de Belgische Privacywet op vandaag al de verwerking van persoonsgegevens....

Verder lezen

Responsabiliseringsbijdrage

De programmawet van 25/12/2017 heeft een nieuwe sanctie ingevoerd voor de werkgevers die vacatures niet bij voorrang laten invullen door hun deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkering. Deze werkgevers zullen een ‘responsabiliseringsbijdrage’ moeten betalen. Voorrangsregeling voor...

Verder lezen

PC 302: Wijziging goedkope overuren

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid voor werkgevers in de horeca om tot 360 overuren per jaar goedkoop uit te betalen aan voltijdse werknemers. Deze overuren worden uitbetaald aan 100%, zonder toeslag. Bovendien zijn ze vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Huidige regeling Tot hiertoe moet...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2018

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2018. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken....

Verder lezen