Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Wijzigingen RSZ-doelgroepenkorting vanaf 1/1/2019

In ons nieuwsbericht van 12 mei 2016 hebben we u meegedeeld dat het Vlaamse regionale doelgroepenbeleid van start ging op 1 juli 2016. De 3 doelgroepen waarop gefocust werd, zijn de 55-plussers, laag- en middengeschoolde jongeren en personen met een arbeidshandicap. De Vlaamse regering heeft...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 21/9/2018

Op vrijdag 21 september 2018 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole betreft een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen willen...

Verder lezen

'Cash for car' van start

Op 07/05/2018 werd de Wet op de mobiliteitsvergoeding ingevoerd. Op basis van deze regeling kunnen werknemers met een bedrijfswagen de auto inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash. Deze extra vergoeding wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen en geniet een...

Verder lezen

Aanpassing opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018

Zoals reeds aangekondigd in ons nieuwsbericht van 9 augustus 2017, betreffende het zomerakkoord, was de overheid van plan om de opzeggingstermijnen te wijzigen. Met de publicatie van de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, is deze...

Verder lezen

GDPR-wetgeving

De General Data Protection Regulation (hierna GDPR), of Privacywetgeving op Europees niveau, zal vanaf 25 mei 2018 uitwerking krijgen. Hoewel er veel om te doen is, is deze reglementering niet volledig nieuw. Zo reguleert de Belgische Privacywet op vandaag al de verwerking van persoonsgegevens....

Verder lezen