Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

PC 302: Wijziging goedkope overuren

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid voor werkgevers in de horeca om tot 360 overuren per jaar goedkoop uit te betalen aan voltijdse werknemers. Deze overuren worden uitbetaald aan 100%, zonder toeslag. Bovendien zijn ze vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Huidige regeling Tot hiertoe moet...

Verder lezen

PC 124: Bouwvakantie 2018

Zoals elk jaar heeft de bouwsector zijn kalender met jaarlijkse vakanties, rustdagen en vervangingsdagen voor feestdagen vastgelegd. Compensatierustdagen De sector legt 12 vaste en verplichte rustdagen vast. In bijlage vindt u de data voor 2018. Op deze dagen mogen de arbeiders niet werken....

Verder lezen

PC 302: Afwijking deeltijdse arbeid

Het wettelijke principe voorziet dat de minimale wekelijkse arbeidsduur 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van toepassing in de sector bedraagt. Indien de wekelijkse arbeidsduur 38 uur per week bedraagt, dan bedraagt de minimale wekelijkse arbeidsduur 13 uur per week. Tevens mag de duur van elke...

Verder lezen

Winstdeelname van werknemers

In het zomerakkoord van de regering werd een nieuwe fiscaal gunstige winstpremie aangekondigd. Deze regeling wordt ingeschreven in de bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. Deze winstpremie kan enkel uitgekeerd...

Verder lezen

Uitbreiding Flexi-jobsUpdated

UPDATE dd 03/01/2018 Vanaf 1 januari 2018 wordt de bestaande regeling van de flexi-jobs in de horeca uitgebreid naar enkele andere sectoren. In de Kamer werd het voorontwerp van de wet voor uitbreiding van de flexi-jobs in andere sectoren dan de horeca neergelegd. Eind september oordeelde het...

Verder lezen