Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Zoals reeds gemeld in ons nieuwsbericht van 17 maart zal in het kader van de Wet Werkbaar en Wendbaar werk de reglementering van deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd worden vanaf 1 oktober 2017. De wetgever beoogt met deze vereenvoudiging de administratieve last voor de werkgevers te...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 14/9/2017

Op donderdag 14 september 2017 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen, willen de...

Verder lezen

Zomerakkoord

Op 26 juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In deze nieuwsbrief berichten wij u over enkele maatregelen die een impact hebben op vlak van werk en werkgelegenheid. Momenteel betreft het nog een puur politiek akkoord. Hierdoor is het nog even afwachten op de verdere gedetailleerde...

Verder lezen

Vrijwillige overuren en interne overurengrens

In het nieuwsbericht van 17/03/2017 werd een overzicht gegeven van de maatregelen betreffende werkbaar en wendbaar werk. Hier gaan we dieper in op 2 belangrijke wijzigingen in verband met de overuren, die reeds in werking getreden zijn. Opfrissing omtrent overuren In een beperkt aantal gevallen...

Verder lezen

Inhoudingsplicht online controleren

Sinds 2013 bent u als onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van uw medecontractanten voor werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector. Indien de (onder)aannemer waarmee u samen werkt voor de uitvoering van werken, schulden heeft bij de fiscus of de...

Verder lezen