Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Winstdeelname van werknemers

In het zomerakkoord van de regering werd een nieuwe fiscaal gunstige winstpremie aangekondigd. Deze regeling wordt ingeschreven in de bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. Deze winstpremie kan enkel uitgekeerd...

Verder lezen

Uitbreiding Flexi-jobs

In de Kamer werd het voorontwerp van de wet voor uitbreiding van de flexi-jobs in andere sectoren dan de horeca neergelegd. Eind september oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de flexi-jobs in de horecasector niet strijdig zijn met de Grondwet en geen discriminatie en afbreuk van de sociale...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2018

De wettelijke feestdagen in 2018 zijn: Nieuwjaar maandag 1 januari 2018 Paasmaandag maandag 2 april 2018 Feest van de Arbeid dinsdag 1 mei 2018 O.H. Hemelvaart donderdag 10 mei 2018 Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018 Nationale feestdag zaterdag 21 juli 2018 O.L.V. Hemelvaart woensdag 15 augustus...

Verder lezen

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Zoals reeds gemeld in ons nieuwsbericht van 17 maart zal in het kader van de Wet Werkbaar en Wendbaar werk de reglementering van deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd worden vanaf 1 oktober 2017. De wetgever beoogt met deze vereenvoudiging de administratieve last voor de werkgevers te...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 14/9/2017

Op donderdag 14 september 2017 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen, willen de...

Verder lezen