Een erkend sociaal secretariaat en uw onmisbare partner voor een complete loonadministratie.

  • Flexibel volgens uw noden
  • Persoonlijke aanpak door uw eigen dossierbeheerder
  • Professionele juridische ondersteuning
  • Eenvoudig en helder prijsbeleid
Sluit u nu aan bij Sodibe

Met meer dan 65 jaar ervaring is Sodibe een betrouwbare dienstverlener.


Als erkend sociaal secretariaat staat Sodibe garant voor een volledige, correcte en snelle loonsverwerking. Wij ondersteunen de werkgevers bij hun sociale en fiscale verplichtingen in elke fase van de arbeidsrelatie. Dit houdt in dat wij niet enkel de maandelijkse loonverwerking professioneel verwerken, maar ook zorgen voor loonsimulaties, alle loonadministratieve documenten, en alle aangiftes naar de verschillende overheidsinstanties toe. Ook voor juridisch advies omtrent uw personeel, kan u steeds bij ons terecht.

Wat Sodibe voor u kan doen

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Zoals reeds gemeld in ons nieuwsbericht van 17 maart zal in het kader van de Wet Werkbaar en Wendbaar werk de reglementering van deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd worden vanaf 1 oktober 2017. De wetgever beoogt met deze vereenvoudiging de administratieve last voor de werkgevers te...

Verder lezen

PC 144 en 145: Flitscontroles 14/9/2017

Op donderdag 14 september 2017 zullen de inspectiediensten een flitscontrole houden in de landbouwsector (pc 144) en tuinbouwsector (pc 145). De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles aan te kondigen, willen de...

Verder lezen

Zomerakkoord

Op 26 juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In deze nieuwsbrief berichten wij u over enkele maatregelen die een impact hebben op vlak van werk en werkgelegenheid. Momenteel betreft het nog een puur politiek akkoord. Hierdoor is het nog even afwachten op de verdere gedetailleerde...

Verder lezen